Odpojí se ‚Lázně‘ od CZT

2.6.2012
Autor:

Dražší teplo a znečištěné ovzduší – právě toho teď bojí mnozí obyvatelé Mariánských Lázní.  Opět se začalo mluvit o variantě, že se Léčebné lázně Mariánské Lázně odpojí od centrálního zásobování teplem. Právě to by ale pravděpodobně vedlo ke zvyšování
cen za teplo. Už v pondělí 4. června se kvůli tomu má na městském úřadě sejít energetická komise, na konci června se pak uskuteční veřejné projednání územního řízení.

O povolení postavit nové kotelny zažádaly ‚lázně‘ v roce 2009. „Krajský úřad zpočátku nevyhověl žádosti budoucího provozovatele Léčebné Lázně Mariánské Lázně a.s.,“ vysvětlila Jana Pavlíková, mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje. Podle jejích slov nestály za nesouhlasným stanoviskem kraje kotelny jako takové.  Hlavním argumentem byla hrozící destabilizace centrálního zdroje tepla a hromadné odpojování, které by mohlo mít za následek zhoršení imisní situace v centru lázeňského města,“ sdělila mluvčí.

Léčebné lázně Mariánské Lázně proto požádaly Ministerstvo životního prostředí, aby stanovisko přezkoumalo.  „Dle názoru Ministerstva je nutné posuzovat každý jednotlivý konkrétní případ a v tomto případě nebylo prokázáno, že dojde ke zhoršení imisní situace do té míry, aby byl překročen imisní limit pro ochranu zdraví,“ popisovala Jana Pavlíková.

„Česká inspekce životního prostředí, která je dotčeným orgánem státní správy v tomto řízení,  sice odpojení objektů od zdroje CZT (centrálního zásobování teplem ) nedoporučila, nicméně dle jejího vyjádření by hlavní slovo ohledně systému vytápění a směřování do budoucna mělo mít samotné město Mariánské Lázně,“ uvedla s tím, že z hlediska současně platné legislativy v oblasti ochrany ovzduší v tomto konkrétním případě neodporuje ani jedna z variant zásobování teplem – tedy jak zachování připojení objektů k CZT, tak vybudování nových kotelen a odpojení od CZT.

Podle měření imisí látek znečišťujících ovzduší v Karlovarském kraji dlouhodobě nedochází k překračování imisních limitů a město Mariánské Lázně v současné době neleží v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. „S přihlédnutím k výše uvedenému a především k právnímu názoru Ministerstva životního prostředí, kterým jsme povinni se řídit, Krajský úřad souhlasil s místěním výše uvedených středních zdrojů znečišťování ovzduší,“ sdělila mluvčí.

Největším odběratelem tepla je město, a to  prostřednictvím svých zařízení, ale do ‚lázní‘ putuje přibližně 20 procent objemu energií z CZT. Šlo by tedy o citelnou ztrátu, která by se pravděpodobně musela kompenzovat vyššími cenami pro další odběratele.

„V pondělí se uskuteční jednání energetické komise,“ sdělil k záležitosti Petr Horký, místostarosta Mariánských Lázní. Rozhodnutí komise bude mít jen doporučující charakter, pak bude na zastupitelstvu, jak se rozhodne. Sám místostarosta svůj osobní názor nechtěl komentovat víc, než větou: „Město bude samozřejmě chránit svůj majetek.“

Veřejné projednání územního řízení se uskuteční 26. června, tedy týden po rokování místního zastupitelstva.

 

Podívejte se repotáž z archivu vysílaná dne 28.4.2011 .

Nelze vložit komentář.

***
***
   ***
***
Skylink radost se dívat
Skylink radost se dívat
Oficiální stránky města
Oficiální stránky města
TVML na Facebooku
TVML na Facebooku
Sběrna v prodejně TVSAT
Sběrna v prodejně TVSAT