Odvolání ředitele SPRÁVY MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ

14.1.2015
Autor:

 

Usnesení č. RM/17/15

Odvolání ředitele SMS p.o.

Rada města s účinností dnem doručení písemného vyhotovení odvolání odvolává z funkce ředitele SPRÁVY MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ příspěvkové organizace, se sídlem: Stadion Viktoria 604, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 72559772, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddíle Pr, vložka 756, pana Michala Kandráče, nar. xx. xx. xxxx, bytem: Husova 529/7, 353 01 Mariánské Lázně.

Rada města současně souhlasí s podáním výpovědi z pracovního poměru, který byl s Michalem Kandráčem uzavřen manažerskou – pracovní smlouvou, schválenou usnesením rady města č. RM/187/14 ze dne 22. 04. 2014, na funkci ředitel SMS příspěvkové organizace Mariánské Lázně, a to dle ust. § 52 písm. g) zákoníku práce z důvodu závažného porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci. Výpovědní doba činí 2 měsíce a začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Protože jde o porušení povinností, nevzniká zaměstnanci nárok na odstupné. Rada konstatuje, že za porušení povinností je považováno provádění činnosti na vlastní účet Michala Kandráče na základě živnostenského oprávnění č. 2 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti (IČ osoby 15741117, včetně zapsané provozovny Chopinova 685, Mariánské Lázně, IČ provozovny 1001466306), jež souvisí s podnikatelskou nebo jinou činností příspěvkové organizace a provozování živnosti ve stejném nebo podobném oboru. 

Rada města pověřuje místostarostu Martina Hurajčíka k přípravě a realizaci výše uvedených rozhodnutí rady města a současně jej s účinností dnem odvolání Michala Kandráče pověřuje řízením příspěvkové organizace SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ p.o. v celém rozsahu statutárního orgánu, tj. funkce ředitele, a to do doby jmenování nového ředitele. Místostarosta Martin Hurajčík je současně pověřen i jednáním o případném uzavření dohody o vzdání se funkce ředitele a o rozvázání pracovního poměru. 

Rada města vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ příspěvková organizace, se sídlem: Stadion Viktoria 604, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 72559772.

radnice_zpravy

 

Nelze vložit komentář.

   ***
***
Skylink radost se dívat
Skylink radost se dívat
Oficiální stránky města
Oficiální stránky města
TVML na Facebooku
TVML na Facebooku
Sběrna v prodejně TVSAT
Sběrna v prodejně TVSAT