Výše nájmů ničí drobné živnosti

13.12.2017
Autor:

lloyd

Naše město přichází v posledním období o poslední střípky obchodní sítě a služeb, které  přežily velkou a malou privatizaci. Vyprazdňují se obchůdky nepřevyšující několik desítek metru čtverečních prodejní plochy a  zůstávají  neobsazené.  Jejich  výkladní  skříně a dveře slouží pro vylepování plakátů, před  vchody se vytváří nepořádek, který nikdo neuklízí. Město ztrácí atraktivní a vyhledávaná prodejní místa, jak tomu bylo v případě prodejny knih nebo pekařských výrobků  na Hlavní třídě, zanikají pracovní místa i  možnosti živnostníků podnikat v oblasti, která oživovala uniformitu velkých prodejců.  Zánik malých obchodů a provozoven služeb s sebou nese mnohé negativní dopady, včetně nezaměstnanosti. Je příčinou vylidňování  určitého místa a  důvodem  nespokojenosti  občanů, v našem případě i návštěvníků města,  obstarat v místě potřebnou věc nebo službu. Ztráta zaběhlé prodejny knih, novin, časopisů, zahraničního tisku, zvukových nosičů, map města a dalšího poptávaného zboží, právě tak jako  uzavření   prodejny elektrotechniky a služeb souvisejících s jejich instalací a  opravami, brzký zánik drogerie nebo prodejny pekařských výrobků,  železářského zboží,  chladící  techniky  a služeb s instalací  a  opravami  bílé  techniky   související,  zánik  holičství,  sklenářství,  kominictví a dalších drobných provozoven, má jen negativní dopady.  Patří mezi ně např. snížení  příjmu z pronájmu městského majetku a  jsou-li nebytové prostory delší dobu bez nájemce, a to jsou, vznikají městu náklady na jejich  údržbu, vytápění apod. Není třeba ani připomínat,  že  dlouhodobě uzavřené  a nefungující   nebytové   prostory   jsou devastovány a nakonec se pro zanedbaný stav stávají   ostudným vředem města. 

Radní v Mariánských Lázních řeší problematiku pronájmů dlouhodobě, avšak bezúspěšně.  Zdá se, a výše popsaná situace tomu nasvědčuje, že se dosud nenašlo odpovídající řešení. Vyhovujícím řešením není ani  vypracovaná šablona o cenách  nebytových prostor, viz  příloha  usnesení rady města č. 364/17 z června letošního roku. Ta je kriteriem  k určení základní ceny m2 nájmu nebytového prostoru. Většina podnikatelské veřejnosti považuje  odbornou veřejností nekonzultovanou šablonu  za  devastující  drobné podnikatele, kteří v důsledku jednorázového navýšení nájemného  až o sta tisíce korun ročně dávají výpověď z nájmu s odůvodněním nemožnosti úhrady vysokých částek stanoveného, nikoli sjednaného nájmu.   A tak město přichází nejen o podnikatele, drobné živnostníky,  o příjem do městské kasy, ale také o pracovní místa, která se dosud udržela v obchodech a službách  fungujících  v prostorech, jejichž vlastníkem je město.  Namísto konkrétních jednání s živnostníkem, který je subjektem nájemní smlouvy, a tím i oprávněným k jednání o výši nájmu odpovídajícím jeho možnostem, se uvedené usnesení stalo kontraproduktivní. Místo jednání  se vůči podnikatelům uplatňuje metoda “ ber nebo  nech stát „.  Město,  resp. jeho občané,  pověřují  správou městského majetku   radu města a jejím prostřednictvím odbor pro správu městského majetku.  Jde o dostatečně početný a odborně připravený orgán, který je občanům zodpovědný za řádné hospodaření s městským majetkem. Prázdné a zanedbané nebytové prostory, včetně dlouhodobě  uzavřené  městské tržnice, řádnému hospodaření neodpovídají.. 

Nelze jinak  než doporučit radě města, aby    přehodnotila usnesení č. 364/17, které    odrazuje drobné živnostníky od  obchodní činnosti a poskytování  služeb  v Mariánských Lázních.  Není od věci připomenout členům rady města jejich prohlášení z roku 2014 vyhlášené po komunálních  volbách  a převzetí správy města  do jejich  rukou. Slibovali podporu k navýšení  rozsahu a rozmanitosti maloobchodu a služeb za účelem udržení náročnější   klientely  a zvyšování tržeb místních podnikatelů. V prohlášení se mimo jiné uvádí : “ Naším cílem bude vypracovat strategii na podporu regionální ekonomiky a podporovat ty podnikatele, kteří budou těmto potřebám naslouchat………. Našim cílem je vybudovat moderní město, kde bude vyvážená nabídka produktů a služeb.“  Tolik z citace. Výpovědi z nájemních vztahů a prázdné nebytové prostory  neodpovídají  předvolebním slibům ani závazkům  uvedeným v citovaném  Prohlášení.  

Podnikatelé  by  při uzavíraní smluv o nájmu městských prostor měli jednat otevřeněji,  odpovědně  objektivizovat své  možnosti týkající se  výše  sjednávaného  nájmu. V  případě nájmů nebytových prostor sloužících k obchodní činnosti a poskytování služeb veřejnosti je spolupráce města s podnikateli vzájemně nutná a žádná šablona ani  tabulka ji nenahradí.

Pavel Miklušák

    zastupitel 

Nelze vložit komentář.

***
***
***
***
 Aktuální vysílání TVML
Aktuální vysílání TVML
   ***
***
Skylink radost se dívat
Skylink radost se dívat
Oficiální stránky města
Oficiální stránky města
TVML na Facebooku
TVML na Facebooku
Sběrna v prodejně TVSAT
Sběrna v prodejně TVSAT