OTEVŘENÝ DOPIS REDAKCI ZPRAVODAJE MĚSTA MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ

22.3.2018
Autor:

V souladu s § 10 odst. 1, tiskového zákona č. 46/2000 Sb., žádám o zveřejnění odpovědi v dubnovém vydání Zpravodaje na nepravdivé výroky starosty města Mariánské Lázně Martina Kaliny, člena pirátské strany, o plánech oprav staré nebo stavby nové městské radnice v nichž špiní jméno a pověst členů jak minulého vedení radnice, tak radních i zastupitelů.

Veřejný Zpravodaj města, hrazený z veřejných prostředků jeho obyvatel, nemá a nesmí být propagandistickým nástrojem jedné strany na úkor legitimní kritiky a opozice. Povinností redakce Zpravodaje je kritické odpovědi a připomínky občanů publikovat, obzvláště pokud jsou jejich kritické názory cenzurovány a kritičtí občané jsou v tomto periodiku veřejně napadáni.

Děkuji,

V.K.

Stop cenzuře! Stop manipulativní propagandě pirátů v Mariánských Lázních z veřejných peněz!

===========================

Dr. Vladimír Kajlik, PhD, MSI.
vkajlik@yahoo.com
===========================

 

„Chtěl bych slíbit, že se nové role chopím s plnou vážností.

(zdroj: nový starosta ML Martin Kalina).

V úvodníku nového, v pořadí již třetího pirátského starosty Mariánských Lázní M. Kaliny, místně proslulého nemístným výrokem při minulých volbách, že „je na čase hoteliérům Mariánských Lázní přiškrtit kyslík“, zaujal jeho současný projev návratem k nevybíravým útokům na předchozí zastupitelstva a vedení města ohledně opravy radnice v březnovém čísle Zpravodaje města Mariánských Lázní.

obálka

 

Nový starosta M. Kalina ve svém úvodníku na str. 1 doslova píše: „S rekonstrukcí [radnice] se podle mého názoru mělo začít minimálně před 8-12 lety. … Opravu v tomto volebním období už nestihneme dokončit, ale je nutné minimálně připravit výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace.“ Dále, na str. 3 říká: „Musíme začít s přípravou rekonstrukce objektu radnice. To je kostlivec, který na nás v tomto volebním období vypadl… Když už se to ale stalo, tak nebudeme dělat, že ho nevidíme… Je mi ale jasné, že tak náročný projekt nestihneme dokončit za osm měsíců. Základním úkolem je připravit [nové] výběrové řízení, na [nového] zhotovitele [nové] projektové dokumentace…“.

Jak vidno k této sérii zamlžujících výroků se mariánskolázeňští piráti obracejí v poslední době s oblibou opakovaně. Opakovaně tedy musíme jejich nepravosti uvádět na pravou míru, protože stokrát opakovaná lež by se nakonec mohla stát pravdou. Takže o radnici v Mariánských Lázních ještě jednou, znovu ve třech odstavcích:

(1) Na podzim roku 2014 předal bývalý starosta Zdeněk Král agendu města novému vedení radnice bývalému starostovi V. Frantovi a místostarostům M. Hurajčíkovi, a P. Třešňákovi, k níž patřila rovněž kompletně připravená projektová dokumentace včetně připravených stavebních plánů a územních rozhodnutí ke stavbě nové radnice, nebo opravě staré. Iniciativu plánu výstavby nové radnice bývalí zastupitelé opozice zablokovali pod podmínkou vyřešení problému staré budovy radnice. Bývalý starosta na tuto prioritu nové vedení radnice výslovně upozornil. Město mělo v té době finanční rezervy přesahující sto milionů korun. Stačilo jen začít buď stavět nebo renovovat. Navíc existovala řada rozjednaných a připravených projektů k realizaci kanceláří manažera rozvoje města, kterou nové vedení promptně zrušilo a zavřelo.

Žádný kostlivec ze skříně tedy nevypadl. Nové vedení radnice bylo podrobně informováno a bylo si plně vědomo do čeho jde, přesto, anebo snad právě proto, odmítlo jakoukoliv nabídku spolupráce a smetlo připravenou projektovou dokumentaci včetně připravených stavebních plánů, studií a územních rozhodnutí ze stolu. Tímto arogantním gestem způsobilo vedení pirátů městu, mnohamilionové škody, a zničilo roky přípravných prací svých předchůdců. Po čtyřech letech neschopnosti rozhodovat a vládnout je opravdu nedůstojné a intelektuálně urážející pro všechny zúčastněné i všechny normálně myslící občany města vymlouvat se na neexistující kostlivce ve skříni.

(2) Výroky typu, „Opravu [radnice] vtomto volebním období už nestihneme dokončit“(str.1), anebo že tuto opravu „nestihneme dokončit za osm měsíců“ (str.3) jsou formulovány záměrně tak, aby vyvolávaly falešný dojem jako by současné vedení ve věci radnice něco udělalo. Faktem je, že během tohoto volebního období proběhlo jen pár chaotických diskuzí v Zastupitelstvu a jeden neúspěšný pokus o anketu/referendum, co že si to jako vlastně občané přesně mají přát, který prozrazoval jen názorové neshody ve vedení a naprostou bezradnost současného vedení města na téma radnice. Mimo to neprovedlo současné vedení radnice během svého funkčního období ohledně staré nebo nové radnice fakticky téměř nic. Mohlo například začít provádět dílčí opravy stávající radnice po etapách už od podzimu 2014, nevykonalo však ani žádné práce ani přípravy, takže nemělo co „nestíhat“.

(3) Opakované výroky, že „Musíme začít s přípravou…“ a „je nutné minimálně připravit výběrové řízení…“; naznačují jasně, že po odmítnutí pokračovat a pracovat směrem, který byl naplánován předchůdci pirátů z minulého zastupitelstva, se dostalo nové vedení města do slepé uličky a do krize managementu. Díky vědomému negativizmu „pusťte nás na ně“ mentalitě, přervání místní kontinuity, záměrného odmítnutí 25 let přirozeného vývoje města, začínají výsledky virtuální reality tekuté demokracie a kolektivního odmítání odpovědnosti pirátů v Mariánských Lázních přinášet své zplanělé ovoce. Piráti na vlastní kůži nyní zakoušejí, že bortit je snadné, budovat už ne tak lehké. Městská radnice je na nejlepší cestě k ekonomickému, právnímu i mravnímu bankrotu.

Piráti v Mar. Lázních za čtyři roky vyplenili přes sto milionů z městských rezerv a v roce 2018 plánují radostně zadlužit město novou „investicí“, tedy úvěrem ve výši 200-300 milionů (zdroj: P. Třešňák, Zpravodaj MěML, leden 2018), který údajně získají na opravu staré radnice. Příprava nové projektové dokumentace bude prý trvat dva roky (tamtéž).

Budeme-li bujně optimističtí, k zahájení oprav či zahájení rekonstrukce radnice v centru města nedojde dříve než roku 2020. Celý projekt se za další dva roky výběrových řízení a byrokratických příprav, tedy faktického nekonání skutečných prací, nejspíš značně prodraží, třeba o dalších 100 milionů, nebo se může stát dokonce nerealizovatelným, protože radnice bude už v tak dezolátním stavu, v jakém je dnes např. objekt vily LIL (tisíckrát deklarované „rodinné stříbro města“).

Výsledným efektem anebo záměrem může být nakonec obětování budovy naší radnice korporátním zájmům.

Dr. Vladimír Kajlik bývalý zastupitel města člen MS ODS Mariánské Lázně

(Pro kontrast, nechť si pilný student lokální politiky a ekonomie srovná situaci hospodářského vývoje Mariánských Lázní s dnešním vývojem lázní v Teplicích – Máme se za co stydět.)

Nelze vložit komentář.

   ***
***
Skylink radost se dívat
Skylink radost se dívat
Oficiální stránky města
Oficiální stránky města
TVML na Facebooku
TVML na Facebooku
Sběrna v prodejně TVSAT
Sběrna v prodejně TVSAT