Radnici čeká rekonstrukce. Budova nebyla pro současné vedení prioritou

7.6.2018
Autor:

V roce 2022 by se mohli mariánskolázeňští občané dočkat opravené radnice. Rekonstrukci historické budovy z roku 1878 odsouhlasili loni zastupitelé. Vede se polemika, jakou měrou se do stávajícího stavu promítlo stáří budovy a jakou politici. Dlouhodobě se objekt potýká s vlhkostí a v posledních letech také s dřevomorkou.

“Obecně se dá říci, že stav objektu je dán historií, kterou prošel od svého vzniku až doposud,” uvedl za odbor investic Stanislav Pajer. V roce 1900 byla budova zvýšena o jedno patro. V letech 1956 až 1960 prošel objekt částečnou rekonstrukcí a přestavbou. Další dílčí úpravy byly prováděny i v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století. Po roce 1990 už pak žádné zásadnější zásahy do budovy činěny nebyly. “Takže je možné konstatovat, že stav budovy odpovídá stáří a množství investičních prostředků do ní vložených,” doplnil Pajer. Zatím hlavními zjištěnými příčinami špatného technického stavu, především stropních konstrukcí, jsou vlhkost zdiva a dřevomorka. “Zvýšená vlhkost v objektu je dána opět jednak tím, jak byl objekt postaven – absence izolací proti zemní vlhkosti – a z části též zatékáním poškozenými konstrukcemi,” přiblížil Pajer.

Starosta Martin Kalina (Piráti) se k problematice odmítl vyjádřit. Pouze odkázal na svého místostarostu. Část vedení města míní, že za současný stav radnice může liknavý přístup předešlých vedení. Dvojnásobný starosta a nynější místostarosta Luděk Nosek (Volby 94-2014) uvedl, že se dlouhodobě ví, že chybí výtah, že by bylo potřeba opravit střechu a že sklep je trvale vlhký, ale názor o liknavosti nesdílí. “Mohu zcela odpovědně říct, že v prvních letech porevolučních ani v letech dalších se nehovořilo o nutnosti rekonstrukce radnice.”

Budova radnice nebyla pro současné vedení prioritou

Část opozice naopak poukazuje na přístup některých členů stávajícího vedení města, že kritizují své předchůdce, přitom sami mnoho zásadního neučinili a především, že řešení radnice ani nezahrnuli mezi priority do svého programového prohlášení. “Naopak, za dobu té naší vlády jsme byli jediní, za těch posledních 30 let, kdo skutečně začal s těmi statickými posudky, se sondami a s opravou některých částí budovy,” uvedl někdejší starosta Petr Třešňák (Piráti). Že řešení radnice nebylo součástí programového prohlášení, potvrdil pirátský místostarosta Vojtěch Franta: “Jsme v situaci, kdy odbor investic řeší prioritní témata, která nebyla součástí programového prohlášení rady, například stav budovy radnice.” Mezi jedenasedmdesáti prioritami, které si vedení města samo pro toto funkční období stanovilo k řešení, se budova radnice skutečně vůbec neobjevuje. Podle prvního místostarosty Luďka Noska (Volby 94-2014) vedlo ke zvýšené aktivitě v této problematice až výrazné zhoršení technického stavu objektu. “První náznaky opravdové nutnosti opravit radnici z gruntu, se objevily před několika lety, konkrétně před třemi lety, kdy se přišlo na dřevomorku, což byl obrovský posun dopředu v tomto konání,” uvedl Nosek. V současné době probíhá výběr zpracovatele projektové dokumentace pro rekonstrukci. Ten by měl být znám do konce letošního srpna. (Jiří Škroch)

radnice_5

Nelze vložit komentář.

***
***
   ***
***
Skylink radost se dívat
Skylink radost se dívat
Oficiální stránky města
Oficiální stránky města
TVML na Facebooku
TVML na Facebooku
Sběrna v prodejně TVSAT
Sběrna v prodejně TVSAT