V nemocnici Mariánských Lázních potvrzen SARS-CoV-2

25.4.2020
Autor:

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z NEMOCNICE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

V Nemocnici Mariánské Lázně byla potvrzena pozitivita na SARS-CoV-2. Výskyt se objevil v celkovém sledovaném počtu jen u několika pacientů a zdravotníků. U obou skupin byla ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Karlovarského kraje zahájena okamžitá karanténa, sledování blízkých kontaktů a dále učiněna veškerá možná dostupná protiepidemiologická opatření. Následně bylo informováno vedení města Mariánské Lázně. Výskyt nákazy mezi zaměstnanci a pacienty Nemocnice Mariánské Lázně je zcela očekávaným vývojem, vzhledem k všeobecnému nárustu nemocných, nicméně jsou učiněna v maximální možné míře ochranná opatření proti dalšímu šíření nákazy. Zdravotníci jsou rozčleněni tak, aby byly pracovní týmy od sebe oddělené a tím se snížilo riziko jejich vzájemného nakažení.

Nemocnice Mariánské Lázně disponujeme dostatečnou zásobou ochranných pracovních pomůcek, a to z dodávek z Karlovarského kraje a také z vlastních nákupů. Z řad různých dobrovolníků a dárců jsme obdrželi velké množství respirátorů a ochranných štítů. Vnímáme neuvěřitelnou podporu a solidaritu ze stran veřejnosti. Zdravotníci pracují za psychicky i fyzicky náročných podmínek. Děkujeme za pomoc v podobě zdravotnického materiálu, svačinek, pochoutek, jídel, nápojů, ale i milých slov. Máme výborný tým zdravotníků a zaměstnanců. Děkujeme jim za jejich nasazení, přístup a profesionalitu při poskytování péče o pacienty v této vypjaté době.

Ujišťujeme veřejnost, že nadále budeme pokračovat v přísných protiepidemiologických opatřeních, s úsilím pro zachování chodu oddělení a maximalizací zajištění ochrany našich hospitalizovaných pacientů před nákazou.

Nelze vložit komentář.

***
***
 Aktuální vysílání TVML
Aktuální vysílání TVML
   ***
***
Skylink radost se dívat
Skylink radost se dívat
Oficiální stránky města
Oficiální stránky města
TVML na Facebooku
TVML na Facebooku
Sběrna v prodejně TVSAT
Sběrna v prodejně TVSAT